våra uppdrag

  • Service av lokalnät 0,4-70 kv
  • Projekt 0,4-70 kv
  • Peronaluthyrning
  • underhållsbesiktningar, Stolpbesiktningar
  • Termografi /drönarfotografering Frånskiljare, Linjer, Brytare,
  • Elmätarbytekat-1 & kat-2
  • besiktning utav elmätarbyten kat-1 & kat-2
  • Kabelschaktning
  • konsultation Elkraft
  • Fjärrvärmemätare